Hava Yol Döviz Borsa Nöb. Eczane
 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 

Site Üyeleri
 

Ziyaretçi Bilgileri
Bugün :  81
Toplam :  312444
Şu An Bağlı :  7
 

Sayılarla Sitemiz
Tanıtım Sayısı :  0
Firma Sayısı :  35
Toplam Sipariş Sayısı :  30
 
 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

 
Türkiye'nin Global Adresleri

Kamu
İlçeler:
 

Ankara Valiliği

Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi N0:58 Yenimahalle/ANKARA
Tel : +90 312 306 66 66 Faks : +90 312 306 66 70

http://www.ankara.gov.tr
 


Ankara Kamu Kurum ve Kuruluşları :  Valilik, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri
***
Akyurt Kaymakamlığı, Altındağ Kaymakamlığı, Ayaş Kaymakamlığı, Bala Kaymakamlığı,
Beypazarı Kaymakamlığı, Çamlıdere Kaymakamlığı, Çankaya Kaymakamlığı,
Çubuk Kaymakamlığı, Elmadağ Kaymakamlığı, Etimesgut Kaymakamlığı,
Evren Kaymakamlığı, Gölbaşı Kaymakamlığı, Güdül Kaymakamlığı,
Haymana Kaymakamlığı, Kalecik Kaymakamlığı, Kazan Kaymakamlığı,
Keçiören Kaymakamlığı, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Mamak Kaymakamlığı,
Nallıhan Kaymakamlığı, Polatlı Kaymakamlığı, Pursaklar Kaymakamlığı,
Sincan Kaymakamlığı, Şereflikoçhisar Kaymakamlığı, Yenimahalle Kaymakamlığı,

Merkezi İdare İçin Bakınız www.e-turkiye.info

 
Tarihçe

1-Adının Kaynağı
Ankara adının kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte, belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen söylentilere göre; tarihte bahsedilen ilk adı Galatlar tarafından verilen ve Yunanca Çapa anlamına gelen Ankyra'dır.Daha sonra değişerek sırasıyla Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora ve Ankara olmuştur.
2-Tarihi
Ankara'nın kuruluş tarihi kesin olarak bilinemiyor. Ancak son zamanlarda bölgede yapılan araştırmalarda bulunan prehistorik izler, şehrin insanoğlunun
yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir.Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara'da Hititlerin, Frigyalıların ,
Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermektedir.Şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak Hitit devrinden itibaren
takip edilebilmektedir.
Ankara'nın doğusunda bulunan Boğazköy (Hattuşaş)'da yapılan kazılarda, şehir ile ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçilere göre
Hitit eserlerinden sık sık rastlanan Ankuva, muhtemelen bugünkü Ankara Şehri'nin bulunduğu yerdedir.
Hititlerden sonra yöreye Friglerin hakim oldukları görülmektedir.Eski çağ kaynaklarındaki bir efsaneye göre de Ankara'yı büyük Frig Kralı Midas kurmuştur. Şehrin iki yanında yapılan kazılarda, Friglerin oturduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiştir. Frig Devletinin yıkılmasında birinci derecede önem arzeden Kimmer istilasından sonra Ankara Lidyalıların ellerine geçmiştir. Fakat bu hakimiyet Pers Kralı Kyros'un bütün Anadolu ile birlikte Ankara'yıda zaptetmesi üzerine çok çabuk sona ermiştir.Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu'daki Pers hakimiyetine son vermiştir.
İmparator Augustus'un Ankara'yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş, mabetler, pazar yerleri, yollar ve su yolları yapılmıştır.
Daha sonra 334-1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğunu hakimiyeti altında kalmıştır. Bu süre zarfında da Hiristiyanlığın Anadolu'daki, önemli merkezi
olmuştur. VII. yüzyıldaki İranlıların saldırılarından sonra ise Araplar şehri bir süre ellerinde tutmuşlardır.
Ankara'nın kaderi Anadolu'daki Türk akınlarının ilk safhalarında Bizans ordularının Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından 1071 yılında mağlup edilmesiyle sona eren Malazgirt Meydan Muharebesiyle sona eren Malazgirt Meydan Muharebesi ile tayin edilmiştir. Bu galibiyet sonucunda şehir Türklerin ellerine  geçmiştir. Ankara'nın Türklerin eline geçmesi oldukça önemlidir. Çünkü Ankara Kalesi askeri bakımdan önemli bir konumdaydı. Diğer taraftan, Ege liman kentlerinden başlayarak Mezopotamya ve diğer doğu ülkelerine kadar uzanan önemli yollar üzerinde bulunan bölge, aynı zamanda doğal kaynaklar açısından da zengindi. Ankara'nın en parlak devri Alaattin Keykubat zamanıdır.Şehrin askeri bakımdan tahkim edilmesinin yanı sıra, cami ve medrese gibi dini ve ilmi eserlerlede imar edilmiştir.
Selçuklu Sultanı II.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında şehir Moğolların istilasına uğramış, tüm çabalara rağmen istilanın önüne geçilememiştir. Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev Moğol saldırıları karşısında Ankara Kalesi'ne sığınmıştır. Moğol saldırıları neticesinde Selçuklu Devleti zayıf düşmüş ve bu durum Anadolu'nun  İlhanlılar Devletinin egemenliği altına girmesine kadar sürmüştür. Ankara bir süre lhanlıların gönderdiği valilerin, sonra da Eretna oğulllarının yönetimi  altında kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı Ülkesine katmıştır.Yıldırım Beyazıd devrine kadar önemli bir olay olmamıştır. Ankara Savaşından sonra şehrin kaderide değişmiştir. Timur Ankara'dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıd'ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve  böylece Ankara'yı da almıştır.
Kanuni devrinde Anadolu'da bir eyalet örgütü kurulmuş ve Ankara bu Anadolu eyaletlerinden birinin merkezi olmuştur. Şehir xVII. yüzyılın başlarında Celali
Ayaklanması sırasında isyancıların eline düşmüştür. II.Mahmud'a isyan eden Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın kısa bir zaman hakimiyetine giren Ankara, tekrar Osmanlıların eline geçmiş ve artık hiçbir istilaya uğramadan bir Osmanlı vilayeti olarak kalmıştır. Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunu kaybedilmesiyle,batıdaki Türk sınırları İstanbul'a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı'nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaştırılmıştı.Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul'da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek, başkentin Anadolu içinden başka bir şehre taşınması düşünülmüştü. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gelmekteydi ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere "Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi" Ankara'ya gelerek 29 Aralık 1919'da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara'da yapılacağını duyurmuştur.Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin idari merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923'te çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Devleti'nin başkenti olmuştur. Başkent seçildiğİ, yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük,yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak adı milli mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra, giderek büyümüş, yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.

Kaynak: Ankara Rehberi T.C.Ankara Valiliği İl Turizm Müdürlüğü

 

 

 

 

 
 
Arama Motoru
Aranacak Konum :
Ürün / Hizmet İlan Firma / Kurum Site İçi
Firma / Kurum / İlan No :
Aranacak Metin :
Kategori Seçiniz :
İlçe Seçiniz :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETİKETLERİMİZ
Ankara Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Ankara Valilik, Ankara Kaymakamlıklar, Ankara İl Müdürlükleri, Ankara Muhtarlar.
 
 
SEKTÖRE DAİR NOTLAR
Sektöre Dair Notlar Hazırlanmaktadır.
 
 
 
TÜRKİYE'NİN GLOBAL ADRESLERİ BAĞLANTILAR
Türkiye'nin Global Adresleri
 
 


E-TURKIYE.INFO
"TÜRKİYE'NİN GLOBAL ADRESLERİ"
İHTİYAÇTAN ADRESE EN KISA YOL "SİZİ DÜNYAYA TAŞIR", "DÜNYAYI SİZE TAŞIR"

globaladresler.com © 2008 Bütün Hakkı Saklıdır. Reklam ve Tanıtım İçeriğinden Global Adresler Ltd Şti Sorumlu Değildir.Site Ziyaretçileri Site Kullanım Koşullarını Kabul Etmiş Sayılır